Đóng

07/08/2017

Chứng nhận đạt yêu cầu hòa lưới

Hệ thống Solar của SNTek hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Điện Lực Tp.HCM để hòa lưới. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên tại VN được gắn đồng hồ 2 chiều để bù trừ (theo quết định 11/TTg).

Tp.HCM năng động thật… Cái gì cũng tiên phong…  

BienBan_TNDien_CheDiaChi

Tin tức Related