Chứng nhận đạt yêu cầu hòa lưới

BienBanThiNghiemSE3500H_0001

Hệ thống Solar của SNTek hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TT 39/BCT. Đặc biệt ETC2 có đo kiểm và chứng nhận an toàn điện cao áp DC từ dàn Pin xuống.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *