Service

SolarComercial

Hợp tác để tiết kiệm điện

Không cần đầu tư – Hưởng giá điện rẻ

Pricing

Giá các gói

Gói cơ bản
100$
/tháng
Cài đặt
Sửa chữa & Thay thế
Giám sát công việc
Bảo trì bảng điều khiển
Hỗ trợ tay nghề 24/7
Gói bình thường
$150
/tháng
Cài đặt
Sửa chữa & Thay thế
Giám sát công việc
Bảo trì bảng điều khiển
Hỗ trợ tay nghề 24/7
Lựa chọn tốt nhất
Gói tối ưu
$200
/tháng
Cài đặt
Sửa chữa & Thay thế
Giám sát công việc
Bảo trì bảng điều khiển
Hỗ trợ tay nghề 24/7
Gói cao cấp
$250
/tháng
Cài đặt
Sửa chữa & Thay thế
Giám sát công việc
Bảo trì bảng điều khiển
Hỗ trợ tay nghề 24/7

 Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển không ngừng như ngày nay, chỉ có công nghệ mới giúp chúng ta đạt đến sự tối ưu trong sản xuất cũng như cuộc sống.

Liên hệ với chúng tôi ngay!

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng sớm nhất và nhanh nhất.

Mọi người nói gì
về SNtek

Giải pháp

Giải pháp