Vấn đề PCCC cho hệ thống Điện Mặt trời

121

SNTek luôn sử dụng công nghệ Inverter kèm bộ tối ưu công suất (DC-Otpimized) hoặc Inverter phân tán (Micro inverter)  thay vì Inverter chuỗi thông thường (String inverter). Có thể giá cao hơn loại đang phổ biến trên thị trường nhưng giải quyết triệt để vấn đề an toàn cháy nổ như video này:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *